PRIVACYVERKLARING

TERMINOLOGIE
Privacy statement, Privacyverklaring, Privacy policy, privacybeleid: Het document waarin de procedures, bedrijfsregels en activiteiten op gebied van informatiebeveiliging van een bedrijf worden uiteengezet.
Datalek: het onregelmatig toegang krijgen tot, wijzigen, vernietigen, verwerken of openbaar maken van persoonsgegevens.
GDPR-reglementering: General Data Protection Regulation, de nieuwe Europese privacy regels. Effectief van invoering op 25 mei 2018-05-15
Cookies: cookies zijn kleine pakketjes informatie die een webserver naar een browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt.
IP-adres: Een IP-adres, waarin IP staat voor internet protocol, is in een computernetwerk een adres waarmee een NIC, of in het nl ‘netwerkkaart’, van een host in het netwerk eenduidig geadresseerd kan worden binnen het TCP/IP-model, de standaard van “het” internet. Het is je digitale voetafdruk.

WAARBORGEN PRIVACY
Het waarborgen van de privacy van bezoekers van Ashlyn’s HairstylZ is een belangrijke taak voor ons. In onze privacy statement kunt U lezen welke informatie we verzamelen tijdens U bezoek, hoe we deze informatie gebruiken en hoe we gecapteerde data beveiligen. We hebben geprobeerd om dit beleid zo eenvoudig mogelijk te houden en raden U aan de tijd te nemen om dit grondig door te nemen. Onze privacy policy is volledig in lijn met de nieuwe GDPR-reglementering.

TOESTEMMING
Door de informatie en diensten op te gebruiken, gaat U akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

VRAGEN
Als U meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van en specifiek van Ashlyn’s HairstylZ, kan U ons benaderen via email op

WAAROM MOET IK DIT PRIVACYBELEID LEZEN?
vind het belangrijk dat u op iedere plaats en elk ogenblik haar diensten kan gebruiken om de inhoud te bekijken, te beluisteren, te lezen of te beleven. Om dit te kunnen willen we persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken. www.ashlynshairstylz.nl vindt daarbij de bescherming van uw privacy en persoonlijke gegevens belangrijk. Daarom willen we U via dit privacy beleid zo transparant mogelijk uitleggen welke persoonlijke gegevens we van U kunnen verzamelen, waarom we deze willen verzamelen, hoe we deze willen gebruiken en hoe we hiermee willen omgaan.

MONITOREN BEZOEKERSGEDRAG
www.ashlynshairstylz.nl maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe de bezoek zich op de website gedraagt en welke pagina’s wel en niet worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert die bijdragen aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we via cookies registreren bestaat ondermeer uit IP-adressen, het type browser waarvan men surft en de bezochte pagina’s. Tevens monitoren we d.m.v. UTM-tags waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan een andere persoonlijke informatie

GEBRUIK VAN COOKIES
www.ashlynshairstylz.nl plaatst cookies bij gebruikers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terugkomen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.

COOKIES UITSCHAKELEN
U kunt ervoor kiezen cookies uit te schakelen. Deze optie vindt u terug in de instellingen van uw browser. U vind meer info over deze mogelijkheid op de website van de aanbieder van Uw browser.

TOESTEMMING
Door de info en diensten op www.ashlynshairstylz.nl te gebruiken, gaat U akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

COOKIES VAN DERDE PARTIJEN
het is mogelijk dat derde partijen zoals GOOGLE, op onze website adverteren of dat wij gebruik maken van een andere dienst. Daarvoor plaatsen deze derde partijen in sommige gevallen cookies. Deze cookies zijn niet door Ashlyn’s HairstylZ te beinvloeden

NIEUWSBRIEF
indien u via de site een boeking doet geeft u uw gegevens zelf in( naam,voornaam,adres, telefoonnr,geboortedatum e.a.
Alsook kan u aanvinken of u nieuwsbrieven wenst te ontvangen; deze gegevens kan u steeds zelf of via ons laten aanpassen of verwijderen. Die gegevens worden enkel door www.ashlynshairstylz.nl gebruikt en niet aan derden doorgegeven. Ze zijn wel door onze online reservatie beheerder OPTIOS toegankelijk.

BEVEILIGING VAN GEGEVENS
Persoonlijke informatie verzameld door wordt opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet beschikbaar is voor publiek. In het onwaarschijnlijk voorval van een Datalek, wordt dit steeds gecommuniceerd binnen de 72 uur conform de wet rond de meldingsplicht.

RECHT OM VERGETEN TE WORDEN.
U kan beroep doen op uw “recht om vergeten te worden”. Al uw persoonlijke data (email,naam,functie enz) worden dan verwijderd uit onze database.

GEBIEDEN NIET GEDEKT DOOR ONS PRIVACY STATEMENT:
persoonlijke informatie die u verstrekt via chatsessies of emailuitwisselingen worden niet gedekt door deze PS. Wij beschermen uw privacy naar ons beste vermogen door controle van de sessies, aar houd er rekening mee dat u steeds voorzichtig moet zijn bij de verspreiding van uw persoonlijke informatie op deze manier

GEGEVENSUITWISSELING MET DERDEN
Persoonlijke informatie die u verstrekt worden niet uitgewisseld met derden en ook niet behandeld buiten Europa

PRIVACYCOMMISSIE
indien u het niet eens bent met onze procedures , of een klacht wilt neerleggen kunt u steeds terecht bij de PRIVACYCOMMISSIE

WETTELIJKE GEGEVENSVERWERKING.
De gegevensverwerking door Ashlyn’s HairstylZ is conform GDPR en wettelijk. Bij vragen of opmerkingen kunt U ons steeds bereiken

WAT WORDT VERZAMELD
-familienaam
-voornaam
-adres
-gsm nummer
-e-mailadres
-verjaardag
-aantal bezoeken
-kleurformules
-afspraken historiek
-opmerkingen
-foto’s van uw kapsel worden soms op onze sociale media geplaatst. U kan dit weigeren of deze laten verwijderen